Procedures

De Arbowet vereist dat u uw beleid en procedures ten aanzien van arbeidsomstandigheden op schrift stelt en invoert in uw bedrijfsvoering.

Hiervoor bent u bij mij als VAFrijling bv. aan het juiste adres.

Ik kan u namelijk ondersteunen met o.a.:

Opzetten en invoeren van HSE- en KAM-management systemen
Opstellen van procedures en instructies in het kader van arbozorg - of geintegreerde zorgsystemen.
Implementeren, onderhouden en optimaliseren van veiligheidskundige vraagstukken
Uitvoeren van ongevalanalyses en ongevalrapporten
De organisatie van bedrijfshulpverlening
Opstellen van calamiteitenplannen
Opstellen plan van aanpak en zorgen voor de verslaglegging over de uitvoering
Deelname aan zowel interne- als externe overleggen
Doen van aanbevelingen aan werkgever, werknemers en O.R.
Uitvoeringen van metingen, inspecties en controles
Opstellen van gevarenzone indeling (ATEX)
Het opstellen, implementeren, aanpassen en beoordelen van uw ARIE-beleid en managementsysteem
Uitvoeren van QRA`S
Opstellen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Opstellen VCA checklist
Begeleiden van nieuwbouw- en rennovatieprojecten
Veiligheidskundige ondersteuning bij turn-arounds en shutdowns
Implementeren, onderhouden en optimaliseren van ISO 9001 
Begeleiden bij V&G projectplannen zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase
Op projectbasis inzetbaar voor invulling van vacatures

Vanzelfsprekend zijn er nog meer taken waarbij ik als Hogere Veiligheidskundige (HVK'er) voor kan worden ingezet.

Risicomanagement systemen  (RI&E)
Ik heb mij de laatste jaren gespecialiseerd in het opzetten van risicomanagement systemen en mijn  ervaring heb ik  opgedaan in de pharma industrie en tijdens de decommissioning van een complete farmaceutische fabriek. Waarbij ik één van de twee eindverantwoordelijken was.
Welke ondersteuning uw bedrijf ook nodig heeft u bent bij mij als VAFrijling bv. aan het juiste adres. Ik kan namelijk al ondersteuning bieden in de vorm van  een eenvoudige quickscan tot het ontwikkelen en verzorgen van cursussen en instructies tot het uitvoeren van een (uitgebreid) specialistisch onderzoek. Ook kan ik uw bedrijf ondersteunen bij het opzetten van een veiligheidsbeheersysteem en uw preventie medewerker ondersteunen bij veiligheidsvraagstukken.

Ik bekijk als VAFrijling bv.de veiligheid vanuit het oogpunt van de onderneming waarbij ik mij als VAFrijling bv. goed kan verplaatsen in de opdrachtgever en waarbij ik rekening houd met de wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook kan ik consequenties en risico’s goed inschatten en beschrijven en zal een advies opstellen dat u in staat stelt om verantwoorde keuzes te maken.

U als werkgever mag deze risico-inventarisatie en risico-evaluatie  natuurlijk ook zelf doen. Wel zal voor het opstellen van een RI&E  de mogelijke gevaren moeten worden geïnventariseerd en zal er moeten worden onderzocht of deze gevaren ook echt een risico opleveren.

Ook daarvoor bent u bij VAFrijling bv. aan het juiste adres.

Ik sta als VAFrijling bv. garant voor:

Duidelijke rapportage
Praktisch advies
Realiseerbare oplossingen
Persoonlijke aanpak
Betaalbaar maatwerk

Wilt u geen RISICO lopen vraag dan direct een geheel vrijblijvende offerte aan via het contact formulier.

Management of Change (MoC)

Daarnaast zal er direct naar de omvang van het eventuele risico's gekeken moeten worden, beheersen van wijzigingen, het planningsproces, het voorbereiden en doorvoeren van procesmatige, technische, organisatorische en personele wijzigingen wat wordt aangeduid als Management of Change (MoC). Wijzigingen die aan één of meer van de navolgende criteria voldoen, worden expliciet beoordeeld op hun EHS impact.

 

​Veiligheid Adviesbureau Frijling bv. (HVK) voor het tijdelijk vervullen van HSE- en KAM management posities, opstellen RI&E, bedrijfsnoodplannen, veiligheid instructies, jaarplannen, ARBO enz.

Top