2015-2016: PIVOT park 2.0 Oss; adviseur voor sloopwerkzaamheden

Ingezet door OLSP Vastgoed B.V. om voor Pivotpark 2.0 een V&G plan , werkinstructie te schrijven voor " hoe om te gaan met chemische verontreinigde kanalen, afzuiginstallaties e.d." tijdens de sloop van een gebouw. 

Verder moest er tijdens dit project toezicht zijn wat is ingevuld door meerdere malen op de locatie aanwezig te zijn. In principe zouden de werkzaamheden afgerond moeten zijn voor eind maart 2016 maar door de voorspoedige samenwerking kon het eerder worden gerealiseerd.

 

 

Terug
Top